Lagmannens tal på tingssammankomsten

Baguetter, kaffe och goda samtal. Hårdbevakning av Ystads allehanda. Kan bli mingelbild i morgondagens ya.

Att få möjlighet att under lättsamma former träffa advokatkollegor och domstolspersonal är alltid givande. Det gör de yrkesmässiga kontakterna enklare.

Lagmannen berättar att tingsrättens personal under året utbildats i kontakten med media.

Jag tänker tillbaka på åren som tingsnotarie. På den tiden var det tabu för domstolspersonal att prata med media på ett enkelt sätt.

I ett mål med mediaintresse lyckades jag övertala domaren att förklara en dom för journalisten på ett enkelt sätt. Det blev en väldigt bra artikel. Först idag tycks mina tankar ha blivit verklighet. Då fick jag argumentera intensivt för mina idéer.

Lagmannen berättar om beskjutningen av tingsrätten och tingsrättens säkerhetsarbete.

20120120-111906.jpg

I Ystads tingsrätt är snitt tiden 6,7 månader för ett tvistemål. Det är kortare än domstolsverkets mål på 7 månader.

Lagmannen berättar att en effektiv domstolsorganisation förutsätter smidiga kontakter bl a med advokater.

Min målsättning har varit att ha en mycket hög tillgänglighet i byrån. Just nu pågår en diskussion om när advokatbyråns växel skall vara bemannad. Dessutom vill jag att domstolarna skall ha tillgång till juristernas mobilnummer så att de snabbt kan få tag i en jurist även utanför växelns öppettider.

”Den tiden är förbi när domaren bara kan hänvisa till domskälen”, säger lagmannen. Han menar att om domaren inte förklarar domen så får han skylla sig själv när det blir fel i tidningarna. Så glad jag blir!

I ledordet Hjälpa finns att förklara juridiken på ett enkelt sätt för klienter och allmänhet!

Äntligen någon som delar den vision jag kämpat för sedan jag blev färdig jurist!