Ledarskapsprogram – roller

För en tid sedan började jag på ledarskapsprogrammet inom Tillväxtskolan. Under 2012 deltar 120 personer från företag i sydöstra Skåne i ledarskapsutbildningen  inom Tillväxtskolan. Det är imponerande. Och jag säger bara wow – vilken tillväxtökning företagen i Sydöstra Skåne kommer genomgå de närmaste åren!

Reflekterar över anteckningar och uppgifter.

Det är verkligen inte lätt att vara småföretagare. Vi fick reflektera över vilken roll vi har i företaget:

Ägare: lönsamhet och tillväxt i fokus, företagsutveckling, skapa strategi och riktning mm

Ledare: identifiera behov av handling, bestämma riktning, ta svåra beslut, definiera syfte och mål, utveckla strategier, dela en vision med gruppmedlemmarna, inspirera, lyssna, inspirera andra mm

Chef: rapportera, budgetera, använda regler och policies, rekrytera, stötta, förhandla, kommunicera instruktioner, få människor att göra saker, planera scheman, organisera resurser mm

Coach: ge återkoppling, ge uppgifter och utmaningar, närvarande, skapa lärande, skapa öppenhet och förtroende, trygg, engagerad, fråga-fråga-fråga, se möjligheter, hålla målet klart, tro på individens förmåga, människofokuserad, individutveckling

Som det är nu har jag alla de här rollerna  – samtidigt som jag ska vara advokat..Inte konstigt dagarna blir långa…..

Ledarskapsprogrammet har verkligen fått mig att tänka en runda till! Det är ett spännande år som väntar!