Tillit är ett av de vackraste orden jag vet!

Tillit är en förutsättning både i kärleks- och i vänskapsrelationer. När man känner den där tilliten så är det lätt att glömma ifrågasätta. Men har du tänkt på att den du har tillit till kanske inte är lika blåögd som du. Vem är det då som är förlorare när tilliten försvinner?

Du tänker – det är lätt för henne att vara klok – hon som är advokat. Men trots att jag är advokat har jag i privatlivet begått samma misstag själv.

Med tilliten som grund förutsätts att  båda har det gemensammas bästa för ögonen. Jag vet ju hur man borde göra, vad jag rekommenderar alla klienter att göra. Tillit är en känsla och känslor gör inte någon till en bra förhandlare. I det här läget behöver jag anlita någon utomstående – precis som de flesta skulle behöva göra.