Vad gäller om man är sambo (del 1)

Efter mina inlägg om tillit har flera efterlyst mer information om att vara sambo.

Jag har upptäckt att inläggen blir bättre om jag gör dem som en serie – så här kommer en lång serie om att vara sambo. Håll till godo!

Äktenskapet har en tydlig början och ett tydligt slut. Även om det kan ta tid att skiljas så vet man vilken dag ansökan ges in till tingsrätten.

Så är det inte med samboförhållande.

När börjar ett samboförhållande egentligen? Är det när man lämnar kvar tandborsten, när man har gemensam mat kylskåpet eller när barnen kommer?

Lagtexten säger: ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”

När samboförhållandet upphör och man ska dela sakerna kan det vara avgörande att veta när samboförhållandet började. Var bostaden inköpt innan eller efter samboförhållandet? Ska den delas eller inte? Mer om det i kommande inlägg!