När bor två personer stadigvarande tillsammans? (del 2)

Enligt förarbetena till Sambolagen (prop. 2002/03:80 sid 43) skall sammanboendet ha en viss varaktighet eller i vart fall vara tänkt att ha det. Om parterna inte varit folkbokförda på samma adress anses sex månader vara en allmän riktpunkt för uppkomsten av äktenskapsliknande samboende. ”Om ett par bor tillsammans och har gemensamt barn, kan man regelmässigt utgå från att ett samboförhållande föreligger”, enligt förarbetena sid 44.

Jag brukar säga att ett samboförhållande har inte någon riktig början och ofta inte något riktigt slut. Det uppstår stegvis. En bra indikation på att ett samboförhållande har uppstått är emellertid att parterna skriver sig på samma adress.