Om två studenter delar lägenhet – är de sambor då? (del 3)

För att ett samboförhållande skall uppkomma krävs även att personerna har ett parförhållande. Här ser man ett sexuellt umgänge som en del av parrelationen. Det ska även vara någon form av gemensamt hushåll.

Men hur kontrollerar man detta i efterhand? Ja, det är svårt. Som så ofta i juridiken står ord mot ord. Istället för långa rättsprocesser väljer många att förlikas.

Om du är på väg att dela bostad med någon är det klokt att tänka igenom vilka konsekvenser det skulle få om den andre i framtiden skulle påstå att ni haft ett samboförhållande.

Jag har haft många tvister där en av parterna påstått att det varit ett samboförhållande och den andre parten påstått att de bara delat bostad – att de vare sig haft sex eller något gemensamt hushåll. Men jag har aldrig fått frågan om hur man ska kunna förebygga en framtida konflikt kring detta. En lösning vore kanske att den som är ”inneboende” får skriva på ett hyreskontrakt där det klargörs vad som ska betalas i hyra.

Men som sagt – frågan har aldrig uppstått så jag har ännu inte funderat på den.