Offentlighet

Domstolarna är verkligen en stängd värld. Många människor har aldrig varit i en domstol. Språket är annorlunda och det finns regler som många tycker är märkliga.

Många förfäras över att namnen på de tilltalade finns fullt läsbara på tingsrätten. Men det är ju offentliga uppgifter såvida inte domstolen beslutat om sekretess. Personligen ifrågasätter jag om dessa uppgifter verkligen ska göras tillgängliga på Internet.

Det är en stor skillnad mellan att ta sig till domstolen för att läsa på uppropslistorna och att hemifrån datorn eller sin iPhone gå in på en sida och läsa vilka personer som är misstänkta för brott.

Observera – att de som finns med på uppropslistorna endast är misstänkta. Möjligheten finns faktiskt att de frikänns – hur roligt är det då om grannen läst att du varit åtalad?

Enligt dagens juridik har Gotlands tingsrätt börjat publicera uppropslistorna på nätet. Funderar fortfarande på av vilken anledning man ska publicera uppropslistorna på Internet. Och jag måste erkänna att jag hittills inte har kommit på ett enda anledning som uppväger den integritetskränkning det innebär att få sitt namn publicerat på Internet i samband med att man är misstänkt för ett brott.