Offentliga uppropslistor – Gotlands tingsrätt backar

I går skrev jag om att Gotlands tingsrätt publicerade uppropslistorna på Internet. Enligt Dagens juridik har de nu slutat publiceringen. Datainspektionen skall pröva om det var tillåtet.

Nedan min kommentar till artikeln i Dagens juridik;

Det ska bli intressant att höra vad datainspektionen kommer fram till (har inte hunnit titta vad som står i lagtexten). 

Men allt är inte juridik – utan det måste finnas sunt förnuft också.

Det är en stor skillnad mellan att offentliggöra namn på uppropslistor inne på lokala tingsrätter och att publicera namn på Internet. Det som publicerats på internet får en global spridning omedelbart och är väldigt svårt att radera. Dessutom blir det omedelbart tillgängligt för alla de som ständigt är uppkopplade mot Internet via sina datorer eller telefoner. Hur roligt är det om någon lägger ut en länk till uppropslistan på facebook. Även om du skulle bli frikänd i rätten skulle du troligtvis aldrig bli frikänd av dina ”vänner” på Facebook.

Vid en intresseavvägning mellan skyddet för den enskildes integritet och offentlighetsprincipen kan jag inte hitta några skäl som berättigar att uppropslistorna skall publiceras på Internet.