I väntans tider …. utbildningsprogram för jurister

Det är en sån där skön tystnad i huset. Båda barnen är hemma för en gång skull. Barn… det känns som länge sedan … tonåringar är nog ett bättre ord.

Utanför vräker regnet ner och åskan mullrar förbi. Sedan i söndags har de fria tankarna flugit iväg till testerna som satte ord på hur jag är och varför. Jag läser i IPUs Ledarskapshandbok som jag fick av Harriet Hedin. ”Ledarskap handlar, i mångt och mycket, om att få andra människor att vara så bra som möjligt. Om att skapa tillit och goda relationer.”

De fria tankarna susar iväg till mina utbildningsprogram. Ända sedan jag med ljus och lykta sökte tjänst som biträdande jurist på Österlen har jag funderat över det här med handledning och utbildning av biträdande jurister. Visst ordnar advokatsamfundet kurser inför advokatexamen, men de tar inte upp materiell rätt. Och det finns kurser om att vara målsägandebiträde och boutredningar. Men det finns inte kurser i det där grundläggande; rättshjälp och rättsskydd, vad är tvistemål och brottmål – för den som inte suttit ting.

När jag läste om den senaste utlysningen om projekt för Främja kvinnors företagande fick jag för mig att skriva ihop en projektansökan. Nu går jag i väntans tider. Fram till i söndags tänkte jag inte mycket på projektansökan. Men efter att ha träffat Harriet kände jag att just de insikterna hon förmedlade vore så värdefulla för alla som jobbar med människor. Att vara advokat är egentligen ett ledarskap.

När du kontaktar en advokat har du oftast hamnat i en jobbig situation. Ja, jag vet – många säger att vi skall hålla oss till juridiken. Men riktigt så enkelt är det inte. Vi möter människor i kris och då behövs det redskap för att göra det mötet så positivt så möjligt för klienten. Det handlar om att skapa goda relationer och tillit. Så klart är det viktigt att vi inte ska agera psykologer – men jag är övertygad om att vi gör ett bättre jobb om vi kan möta klienten utifrån klientens förutsättningar. Om vi kan anpassa vårt beteende efter klientens personlighet är jag övertygad om att klienten upplever mötet mer positivt.

Utbildningsprogrammet jag sökt pengar för har tre delar;

1) Praktisk juridik och klientbemötande (sex månader, tre gemensamma träffar och två träffar i smågrupper)

2) Ledarskapsprogram (ett år, fem träffar och fyra mellankommande träffar i smågrupper)

3) Att driva och utveckla juristföretag (sex månader, tre gemensamma träffar och två mellankommande träffar i smågrupper)

4) Mentorskapsprogram

Nu håller jag tummarna. Går allt vägen startar det första programmet redan till hösten. Tema för träffarna är klara. Och efter dagens lyckade föreläsning på Skivarps Gästis i programmet Öppna dörrarna tag plats är jag övertygad om att detta kommer att bli jättebra!