Framgångsfaktorer för företagare (del 4)

Under min skoltid fick jag inte lära mig något om att vara företagare. Fastän både mina föräldrar och min man var företagare kändes steget oerhört stort. Det var först som företagsrådgivare som jag började förstå vad det innebar att vara företagare.

 

Som företagsrådgivare fick jag möjlighet att djupanalysera större och mindre företag, både dem med kreditrisker och de som gick jättebra! Jag kunde slicka i mig flera hundra företagares långa erfarenheter på några år!

Vilka var då framgångsfaktorerna?

1) Stenkoll på ekonomin – även om man inte gör allt själv så är det viktigt att förstå sambanden. Kostnadskontroll måste genomsyra företaget. Det fungerar inte med beslut som inte är förankrade i företagets budget.

2) En affärsplan – eller en vision om vart företaget är på väg. För egen del arbetar jag ständigt med företagets affärsplan och mina visioner

3) En marknadsplan – kontroll på kunder och marknaden

4) Kompetens på sitt område – detta är den mest självklara framgångsfaktorn. Jag har aldrig träffat någon företagare som inte har en hög kompetens inom sitt område.

5) Nätverk

Som företagsrådgivare började jag lockas av företagandets villkor. Möjligheten att utveckla sina egna idéer. Friheten! Rätten att ta sina egna beslut. Jag ville helt enkelt pröva!