Studiebesök på Hovrätten över Skåne och Blekinge

20120609-120358.jpg
I år gick Ystads tingsrätts kamratförenings resa till Hovrätten i Malmö. På bussen berättade fd rådmannen Thomas Främby om skånska hovrättens historia. Skåne var länge en avdelning i Göta Hovrätt, men 1811 åtalades flera personer för ett bondeuppror. Göta Hovrätt tvingades sätta upp en tillfällig domstol i Skåne.

1821 invigdes Skånska Hovrätten i Kristianstad. Den första hovrättspresidenten, Ehrenborg, var personlig vän med kung Carl XIV Johan.

1917 flyttade Hovrätten till Malmö.

20120609-120427.jpg
Möblemanget från den gamla Hovrätten finns idag i Juridicums bibliotek. Den tredje kristallkronan hänger på en domstol i Blekinge.

Den 1 januari 2009 invigdes den nya Hovrättsbyggnaden i Malmö. Hovrättspresidenten, Lennart Svensäter, tog emot och varnade oss för att röra några dörrhandtag. Med glimten i ögat berättade han att det kallas ”göra en president” när larmet går på grund av att man rört något dörrhandtag.

20120609-120503.jpg

Idag krävs det prövningstillstånd för att Hovrätten skall ta upp ett tvistemål eller ett brottmål där påföljden stannat vid böter. Förhören spelas upp på band – därför finns det sällan några vittnen och målsäganden i Hovrätten.

Rätten består av tre jurister och två nämndemän. Hovrätten har ca 160 anställda – men flera av juristerna är ”tjänstlediga” för andra uppgifter. Ca 90 personer har sin arbetsplats i Hovrätten.

Fiskaler är jurister som suttit ting och därefter gått vidare till Hovrätten för en strukturerad domarutbildning. Beredningsjurister är jurister som har administrativa tjänster.

Beredningsjurister och fiskaler föredrar målen. Dvs de har läst in sig och gör en sammanfattning av målet för domarna. De skriver även ett förslag till dom eller beslut.

Det tar omkring 6 månader från att ett mål kommit in till Hovrätten tills det är avgjort

. 20120609-120527.jpg

Utsikten från kontoren är fantastisk!

20120609-120921.jpg

En av juristerna berättade att han skulle visa runt sin son i den gamla Hovrätten. I en av förhandlingssalarna stod denna stol som var lite större och pampigare än övriga stolar. ”Pappa, är det domstolen?” frågade sexåringen.

20120609-120947.jpg

20120609-120959.jpg