Advokaters etiska regler

20120614-090607.jpg
Caroline berättar om advokatsamfundets etiska regler.

Grundläggande för de etiska reglerna är
– oberoende
– lojalitet mot klient
– sekretess
– jäv