Äktenskapsförord – att tänka på (Del 4)

Eftersom ett äktenskapsförord ofta innebär att en av makarna är vinnare och en är förlorare kan vi bara företräda en av parterna.

Äktenskapsbalken 10 kap 1 § lyder: ”I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå.”

Genom att göra egendom till enskild undandrar man egendom från bodelningen. Om all egendom är enskild blir det viktigt att tänka igenom vem som betalar vad.

Om man förändrar egendomsförhållandena under pågående äktenskap blir det viktigt att dokuentera eventuella skulder mellan makarna innan äktenskapsförordet skrivs.

Ibland händer det att makar fördelar sin egendom mellan sig och gör allt till enskild egendom som ett led mot en skilsmässa. Gemensamma bankkonton avslutas och fördelas. Gemensamma skulder betalas. Det kan vara en klok strategi för att inte göra skilsmässan till ett så stort steg.

Oavsett vilket är det viktigt att tänka igenom effekterna av ett äktenskapsförord.

Om en av makarna äger företag som är enskild egendom men båda bidrar till värdeökningen skall kanske den andra maken fortlöpande få lön om båda bidrar i verksamheten.

Om en av makarna varit med och finansierat investeringar i den andre makens enskilda egendom skall detta kanske dokumenteras genom upprättande av skuldebrev.

Frågorna är många – och innan ett äktenskapsförord upprättas bör man väga in hur makarna hanterar sin ekonomi. 

(Del 1 i denna serie hittar du här.)