Generationsskifte

20120614-143453.jpg
Det är viktigt att tidigt börja fundera på vem som ska ta över företaget. I eftermiddag har Tillväxtskolan bjudit in Nils Homan. Han redogör för intressanta lösningar vid överlåtelse.

Frågan om generationsskifte är en viktig fråga för svensk välfärd! En stor del av Sveriges företagare är 55+.

Under föredraget inser jag att detta är ett ämne som jag verkligen brinner för. Här sammanfaller mina erfarenheter av juridik och som företagsrådgivare.

Calle Rasmusson rekommenderar att företagare börjar tänka på överlåtelse när man är i 45-50 år

Hur värderas ett litet företag?
1) substansvärde (tillgångar ./. skulder med hänsyn till övervärde)
2) avkastningsvärde (årsvinsten gånger en multipel)
3) ”slaktvärde” (försäljningsvärde av tillgångar minus avvecklingskostnader och skulder)
4) alternativkostnad (vad det skulle kosta att starta upp en ny rörelse)

Enligt Nils Homan är det viktigt att själv ha en uppfattning om företagets värde och kunna argumentera för värdet.

Vad betalar köparen för?
1) resultat
2) kundstock
3) produkter
4) produktionsutrustning

Lite tips på åtgärder som ökar företagets värde
1) god lönsamhet
2) ordning och reda
3) positiv utveckling
4) avtalsbundna kunder/leverantörer
5) säkra nyckelpersoner i företaget
6) profilskapande partners och kunder

Ett tips är att sätta igång och dokumentera ovanstående i god tid.

Men, betonar Nils Homan, det absolut viktigaste är att påbörja diskussionen om överlåtelse i god tid. Det finns många möjliga lösningar – men för att hitta rätt behövs det tid.