Det borde du tänkt på! (Del 1 – vidare steg)

Nu tar jag en paus i föredraget ”Öppna dörrarna”. Resten av anteckningarna är bara stödord och tar lite längre tid att skriva. Tid som inte finns just nu. 

2004 när jag startade företaget erbjöd Regionalt ResursCentrum kurser om marknadsföring för kvinnor som drev föredrag. På dessa kurser träffade jag andra kvinnor som nyligen startat företag. En av dessa kvinnor var Yvonne Peterson som arbetade med lösningsfokuserad beteendeterapi. Hennes resonemang påverkade mig mycket och vi började diskutera att arbeta ihop. Tillsammans startade vi hemsidan www.vidaresteg.se. Hon föreslog att vi skulle skriva en bok tillsammans. En hel sommar ägnade jag mig åt att sammanställa mina tankar – men någon bok blev det inte.

Antalet ärenden växte och jag valde att lägga mitt fokus på klienterna.

Efter den långa serien inlägg som skulle vara grunden för föredraget ”Öppna dörrarna” kom jag på att jag skulle kunna publicera mina delar av boken. På bloggen är fortfarande materialet mitt – och vem vet – någon gång i framtiden blir det kanske en bok ändå.

Håll till godo!