Ansvar för skulder (del 14 – Vidare Steg)

UB 4:17-19 Varje make svarar med sin egendom för sina skulder oavsett om egendomen är enskild eller giftorättsgods. Om Peter har ytterligare ett lån om 2 000 kkr innebär det att han har ett underskott om 500 kkr. Parets giftorättsgods består då av Johannas 250 kkr. Vid en bodelning skulle Johanna tvingas betala 125 kkr till […]

Enskild egendom (del 13 – Vidare Steg)

Om det visar sig att Peters föräldrar har gett honom företaget och fastigheten med villkor om att gåvorna skall vara hans enskilda egendom blir situationen en annan. Istället blir det då Johanna som måste betala 50 kkr till Peter om hon vill behålla sitt giftorättsgods. Äktenskapsbalken 12 kap 1 § innehåller en oskälighetsregel som innebär […]

Värdering av fastighet (del 12 – Vidare Steg)

En fastighet kan värderas av en eller flera fastighetsmäklare. Om fastigheten överlåts genom bodelning sker inte någon beskattning av kapitalvinst. Den som tar över fastigheten tar även över ev. latent skatt på kapitalvinst. Därför är det brukligt att minska värdet i värderingen med den latenta skatt på realisationsvinsten som belastar fastigheten. Ofta avräknas även kostnaden […]

Hur och när värderas egendomen? (del 11 – Vidare steg)

Egendomen skall värderas i samband med uppdelningen av egendomen[1]. Ofta uppstår oenighet när egendomen skall värderas. Vad är AB Svets värt? Är det substansvärdet, försäljningsvärdet eller värdet av aktiekapitalet som räknas? Vad är fastigheten värd? Om makarna inte kan enas om en bodelning kan båda eller en av dem ansöka om att tingsrätten utser en […]

Vad innebär sambolagen? (del 3 – vidare steg)

Sambolag (2003:376) §§ 3-8 När du är sambo har du en bodelningsrätt i Samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. För enkelhetens skull brukar jag säga att bodelningsrätten omfattar möbler, husgeråd, fastighet eller bostadsrätt som förvärvats efter att man flyttat ihop eller strax innan med avsikten att man skulle använda det […]

Det borde du tänkt på! (Del 1 – vidare steg)

Nu tar jag en paus i föredraget ”Öppna dörrarna”. Resten av anteckningarna är bara stödord och tar lite längre tid att skriva. Tid som inte finns just nu.  2004 när jag startade företaget erbjöd Regionalt ResursCentrum kurser om marknadsföring för kvinnor som drev föredrag. På dessa kurser träffade jag andra kvinnor som nyligen startat företag. En av […]