Värdering av fastighet (del 12 – Vidare Steg)

En fastighet kan värderas av en eller flera fastighetsmäklare.

Om fastigheten överlåts genom bodelning sker inte någon beskattning av kapitalvinst. Den som tar över fastigheten tar även över ev. latent skatt på kapitalvinst. Därför är det brukligt att minska värdet i värderingen med den latenta skatt på realisationsvinsten som belastar fastigheten. Ofta avräknas även kostnaden för mäklararvodet för att eftersträva att den utlöste maken får ut lika mycket pengar som om han eller hon sålt sin del av fastigheten via en mäklare.