Enskild egendom (del 13 – Vidare Steg)

Om det visar sig att Peters föräldrar har gett honom företaget och fastigheten med villkor om att gåvorna skall vara hans enskilda egendom blir situationen en annan.

Istället blir det då Johanna som måste betala 50 kkr till Peter om hon vill behålla sitt giftorättsgods. Äktenskapsbalken 12 kap 1 § innehåller en oskälighetsregel som innebär att Johanna skulle kunna få behålla sitt giftorättsgods. Någon regel som ger henne rätt att få del i egendom som blivit enskild genom gåvo- eller testamentsvillkor finns inte[1]. 6 kap äktenskapsbalken innehåller regler om underhållsbidrag. Eftersom Johanna har haft ett förvärvsarbete är möjligheterna att få underhållsbidrag små[2]