Ansvar för skulder (del 14 – Vidare Steg)

UB 4:17-19

Varje make svarar med sin egendom för sina skulder oavsett om egendomen är enskild eller giftorättsgods. Om Peter har ytterligare ett lån om 2 000 kkr innebär det att han har ett underskott om 500 kkr. Parets giftorättsgods består då av Johannas 250 kkr. Vid en bodelning skulle Johanna tvingas betala 125 kkr till Peter och han skulle gå ur förhållandet med ett underskott på 375 kkr (500-125).

Kan Peters fordringsägare begära utmätning i Johannas egendom?

Om Johanna inte är medlåntagare eller har något borgensåtagande för Peters skulder så kan hans fordringsägare inte komma åt hennes bil och bankmedel. Kan hon bevisa att hon äger lösöret kan hans fordringsägare inte heller komma åt det.

Hur kan Johanna bevisa att hon äger lösöret?

Finns det kvitto i hennes namn är det ett bra bevis. Ett annat sätt kan vara att egendomen specificerats i en bilaga till ett äktenskapsförord.

Kan Johanna inte bevisa att lösöret är hennes anses hon som ägare till hälften av lösöret om hon kan göra sannolikt att hon är samägare[1].[1] Utsökningsbalken 4 kap 19§ ”Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt och det ej heller framgår  att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Detsamma gäller, när gäldenären varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållande.”