Hur och när värderas egendomen? (del 11 – Vidare steg)

Egendomen skall värderas i samband med uppdelningen av egendomen[1]. Ofta uppstår oenighet när egendomen skall värderas. Vad är AB Svets värt? Är det substansvärdet, försäljningsvärdet eller värdet av aktiekapitalet som räknas? Vad är fastigheten värd?

Om makarna inte kan enas om en bodelning kan båda eller en av dem ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare[2]. Bodelningsförrättaren skall upprätta en bodelning och kan avgöra sådant som makarna inte kan enas om. Om en make är missnöjd med bodelningen får han eller hon klandra den vid tingsrätten.

Möjligheten för en make att ansöka om bodelningsförrättare utgör ett påtryckningsmedel som ofta får makarna att enas om värdet av egendomen.

[1] Lundén makar sid 92, Grauers sid 76, props id 159

[2] Lundén makar sid 93 ff, ÄktB 17 kap.