Vad innebär sambolagen? (del 3 – vidare steg)

Sambolag (2003:376) §§ 3-8

När du är sambo har du en bodelningsrätt i Samboegendom.

Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. För enkelhetens skull brukar jag säga att bodelningsrätten omfattar möbler, husgeråd, fastighet eller bostadsrätt som förvärvats efter att man flyttat ihop eller strax innan med avsikten att man skulle använda det gemensamt. Allt annat behåller var och en själv efter en separation. Vad är då allt annat? Bankmedel – oavsett när de sparats ihop, bilen, fritidsutrustning, all bostad och bohag man hade innan man flyttade ihop.