Vad ska ingå i bodelningen? (del 10 – Vidare steg)

ÄktB 9 kap 2 § samt ÄktB 10 kap

Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär att om Johanna vinner på lotteri dagen innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in får hon dela med sig av vinsten. Vinner hon dagen efter får hon behålla hela vinsten själv.

Innan man kan göra en bodelning måste man reda ut vad vardera parten äger.

Antag att Johanna har köpt större delen av bohaget, värde 50 kkr, har en bil värd 75 kkr samt bankmedel om 100 kkr. Allt är giftorättsgods.

Antag att Peter äger samtliga aktier i AB Svets, värde 500 kkr, bostadsfastigheten som värderas till 1 200 kkr och är belånad för 500 kkr, en bil värderad till 100 kkr samt teknikutrustning för omkring 50 kkr. Peter har inte några bankmedel, men Johanna misstänker att han har pengar i sitt bankfack. Johanna tror inte att Peter har någon enskild egendom.

Om Peter vill behålla sin egendom måste han betala 550 kkr till Johanna (bodelningslikvid).

Under äktenskapet äger vardera maken sin egendom och svarar för sina skulder. Då har det inte så stor betydelse om egendomen är enskild eller giftorättsgods.

Egendom kan ha blivit enskild genom att makarna upprättat ett äktenskapsförord som registrerats vid en tingsrätt[1] eller genom att make erhållit egendom som gåva eller genom testamente med villkor att egendomen skulle vara enskild.

Vid en bodelning får egendomens status betydelse. Vardera maken behåller sin enskilda egendom.

Sedan avdrag gjort för vardera makens skulder skall makarnas giftorättsgods läggas samman. Värdet av makarnas giftorättsgods delas sedan lika mellan dem.[1] Lundén makar sid 53 ff, Grauers sid 46 ff