Flydda tider i fångehuset (Lucka 2)

Ibland far mina tankar iväg när jag kommer till en by. Hur kändes det att komma in här med häst och vagn? Var vägen gropig eller var det kullersten som dagens Simrishamn?

Hammenhög var en fattig by. Ändå blev det ett juridiskt centrum på Österlen. Den 17 juli 1759 passerade Abraham Hülper Hammenhög på väg från Cimbritshamn. Han skrev följande: ”Uti Hammenhög var en byggnad i arbetet som skulle bliva arrestrum, i byn var tingsstuga av sten uppmurad.”

Hus byter skepnad, byggs om. Idag bostad – tidigare bageri – och ännu längre tillbaka fångehus. Tänk om väggar kunde tala? Vad tänkte den som satt inlåst? Vilket liv levde han?

 Mer om Hammenhög som juridiskt centrum.

Gamla bilder från Hammenhög