Hammenhögs Gästgifvaregård (Lucka 5)

1693 fick Hammenhögs Gästgivaregård sina privilegier. Privilegierna bestod av vissa skattelättnader och monopol på försäljningen av öl och brännvin. Det var i en annan tid. En tid då det behövde finnas platser där häst och ryttare kunde vila för de långa transporterna. 1649, på drottning Kristinas tid, blev det bestämt att det skulle finnas gästgivaregårdar med två mils mellanrum. Gästgiveriet skulle ligga i Glemminge, men protester från Ingelstads och Järrestads härader ledde till att det placerades i Hammenhög.

Med gästgiveriet blev byn också knutpunkt för postgång och skjutsförning. Antagligen hölls också de första tingssammankomsterna på Hammenhögs gamla gästgivaregård (som brann ner i början av 1800-talet.)

Olika tider har lämnat sina spår. Från bruna lädertapeter till barens femtiotalsinredning.

Gästis hemsida

Om Hammenhögs tid som juridiskt centrum