Pamps – en gammal köpmansgård (Lucka 8)

Mitt i byn låg köpmansgården där bröderna Zandelin startade järnaffär 1909. Så småningom tog köpmannen Axel Pampöver. På ovanvåningen bodde han med sin familj. I källaren förvarades Karbid. Uthusen på baksidan av gården var fyllda av affärens varor.

Gamla vykort

Tinnar och torn.

Under andra världskriget byggdes affären ut. Stora skyltfönster enligt senaste inredningstrend. Kanske var det då byggnaden förlängdes. I källaren finns ännu en stensatt brunn från en tid då fastigheten var mindre.

Gamla vykort

Efter några år i det kooperativas regi flyttade Föreningsbanken in i fastigheten 1968 (foto på inbjudan). Då var det banktätt i byn med Ingelstads och Järrestads Sparbank mitt över torget och PK-banken längre upp i gatan.

Gamla vykort

1994 sålde Föreningsbanken fastigheten till sina trogna hyresgäster Annie och Lennart. Banklokalen fick sova sin törnrosasömn till dess att den blev advokatkonotor år 2006.

20120704-175132.jpg