Bodelning under äktenskapet (1)

Caroline och jag diskuterade ett ärende om bodelning under äktenskapet. För att effektivisera bestämde vi att jag skulle skriva ner en enkel förklaring och ett exempel som vi skulle kunna använda oss av. Här kommer det uppdelat i flera inlägg.

Under hela äktenskapet äger varje make sin egendom och svarar för sina skulder. Först vid en bodelning får giftorätten betydelse.

Makar får fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. En anmälan ges in till skatteverket. Den dagen som anmälan om bodelning kommer in till skatteverket blir brytdag. Dvs det är de tillgångar och skulder som finns per brytdagen som ska tas med i bodelningen.

En bodelning kan vara partiell eller fullständig.