Bodelning under äktenskapet (2)

Vid en fullständig bodelning förtecknar man varje makes egendom och skulder. Makarnas överskott läggs samman och delas på hälften. Vi antar att Anders har bankmedel om 600 kkr, en fastighet som är värderad till 3 000 kkr och skulder för 2 000 kkr. Bodil har bankmedel för 200 kkr. Anders har då ett överskott om 1 600 kkr. […]

Bodelning under äktenskapet (1)

Caroline och jag diskuterade ett ärende om bodelning under äktenskapet. För att effektivisera bestämde vi att jag skulle skriva ner en enkel förklaring och ett exempel som vi skulle kunna använda oss av. Här kommer det uppdelat i flera inlägg. Under hela äktenskapet äger varje make sin egendom och svarar för sina skulder. Först vid […]

Giftorättsgods, bodelning och arv

Oj, vad tiden springer iväg – det finns fler frågor i Anna och Boris brev att besvara! Som ni kanske minns köpte Anna och Boris ett hus tillsammans med Annas mor eftersom banken inte beviljade dem lån. Boris hade både särkullbarn och stora skulder när de träffades. Ofta önskar jag att klienterna hade kontaktat mig […]