Bodelning under äktenskapet (2)

Vid en fullständig bodelning förtecknar man varje makes egendom och skulder. Makarnas överskott läggs samman och delas på hälften.

Vi antar att Anders har bankmedel om 600 kkr, en fastighet som är värderad till 3 000 kkr och skulder för 2 000 kkr. Bodil har bankmedel för 200 kkr.

Anders har då ett överskott om 1 600 kkr. Den bodelningsbara egendomen uppgår till 1 800 kkr, eller vardera 900 kkr.

Bodelningen skulle kunna se ut så här;

Bodil tillskiftas

Hälften av fastigheten                              1 500 kkr

Svarar för hälften av lånen    ./.                 1 000 kkr

Totalt                                                           500 kkr

 

Bodil behåller

Bankmedel                                                   200 kkr

Bodelningslikvid                                            200 kkr

Totalt                           900 kkr