Tid att tänka

Himlen är grå utanför fönstret och jag har ännu inte kommit ner till stranden. Enligt SMHI ska det snart komma en regnskur.

Jag har avbokat allt den här helgen. Behöver tid att tänka.

Det har varit en intensiv vecka. Klientmötena har gått fantastiskt bra och jag börjar lära mig delegera.

Tänk, även förra sommaren innebar en stor förändring. Det var då Emma och Caroline fick börja ta egna ärende. Just den där övergången kräver mycket engagemang och närvaro.

Att kasta sig ut i något utan att känna 100% stöd och trygghet tror jag skapar människor med hårda skal och sårbart inre. Jag vill ha en annan sorts jurister. Ännu kan jag inte sätta ord på vad jag vill skapa.

Jag vill ha jurister som är trygga i sig själv, har självkänsla – som vet att de duger även om det skulle bli fel någon gång. Själv har jag haft så dålig självkänsla och har jobbat hårt på den. För det fina med självkänsla är att den kan förändras. Du kan själv jobba med den. Den är en färskvara.

Mina flesta förebilderna är äldre advokater. De som är trygga i sig själv – som vet att de kan. De behöver inte vara otrevliga eller sätta sig på höga hästar. De behöver inte använda ett hotfullt språk för att skrämmas. Med sitt lugn avväpnar de motparten och gör det enklare att hitta lösningar.

För mig är advokatens viktigaste uppgift att ta tillvara klientens rätt. Det kan göras med vänliga ord så länge man vet vad man talar om. Hårda ord blir bara fåniga. Hade du rätt skulle du lika gärna ha kunnat vara vänlig – vad hade du då att hetsa upp dig över. Hade du fel är du ju ganska bortgjord om du var den som skrek och domderade och använde hotfulla ord.

Det där med att bygga företagskultur och varumärke är inte lätt. Ofta har man inte hunnit tänka på det där i företagsstarten. När det väl rullar på hinner du inte tänka på det och saker blir bara.

Vi har haft en jobbig vår. När det händer jobbiga saker brukar jag vända och vrida på det som hänt tills jag hittar något positivt i det som hände eller något jag ska lära. Det som hänt i vår har lärt mig massor.

Det positiva som jag först nu insett är vikten av företagskultur. Det jag inte kunnat sätta fingret på innan. Det är just detta med vänlighet. Hos oss ska vi vara vänliga! Men vi ska också vara extremt pålästa. Vi skapar förutsättningar för det genom att varje jurist har ett område som de ägnar hälften av sin tid. I dag har täcker våra kontor 75% av Skånes yta. Det ger oss ett fantastiskt upptagningsområde. Med Annas bakgrund skulle jag tro att hon redan är en av Skånes bästa jurister på hyres- och arrenderätt. Emma är redan helt fenomenal på fastighetsärende. Carolines personliga egenskaper och engagemang gör att hon får så otroligt mycket beröm av klienterna i vårdnad- umgängesärendena. Hon förkovrar sig ständigt och jag tror inte det finns ett enda Rättsfall inom området som hon inte har koll på.

Genom att ständigt vara pålästa och avråda klienterna från tvister vi inte tror att de skall vinna har vi råd att vara trevliga. Vi har ju ändå inget att oroa oss för när vi vet att vi kommer att vinna.

I framtiden ska vi vara än tydligare med att vi inte åtar oss ärenden där vi inte redan från början ser att vi har en chans att vinna. Det är de andra ärendena som ger magont och sliter på självkänslan.

Självkänslan är viktig både för att må bra och göra ett bra jobb. Eller som Robin Sharma säger – ett jobb av världsklass!