Service

20120824-072320.jpg
När det är konflikt i ett dödsbo eller i en bodelning kan tingsrätten förordna en advokat att vara boutredningsman respektive bodelningsförrättare. Advokaten kan då fatta beslut som parterna kan överklaga i domstol. Sedan beslutet vunnit laga kraft gäller det oavsett vad parterna anser.

20120824-072556.jpg
I går ringde jag runt till advokater. Flera tackade nej till uppdraget pga för hög arbetsbelastning.

Den senaste veckan är det som om det administrativa börjar falla på plats. Innan hade jag tänkt att jag skulle försöka komma ner i 40-timmarsvecka i år. Det är frestande att ändra mina planer – att ännu ett år arbeta sena kvällar.

Det gångna året har fullständigt slukat min energi. All avkoppling och alla skratt i Stockholm tände mitt djävlar anamma till en nivå som jag aldrig tidigare haft. Den här veckan har jag haft fokus och arbetsuppgifterna går med lätthet. Våra nya strukturer fungerar snabbare än väntat.

Med ett leende tänker jag på advokatsamfundets ledarskapsprogram våren 2010. Där lärde jag mig att delegera tar tid men är nödvändigt för att få loss tid. Det har varit tuffa år sedan dess med några felrekryteringar som kostat mycket av min tid. Det är mycket man behöver lära för att driva företag. Med alla de lärdomarna i bagaget kan det ju inte gå annat än fantastiskt!

Just nu känns det som att jag är redo att åta mig obegränsat med nya uppdrag! När kvällarna är mörka älskar jag att arbeta. Det viktiga är att vi inte åtar oss fler uppdrag än att vi kan utföra dem med hög kvalitet och servicegrad. Och så har jag insett vikten av regelbunden träning och hjärtliga skratt!