Mästarklass, LUT del 3

”Bestäm dig för att visa mästarklass i alld du gör, mästarklass i ditt yrke – oavsett om det är att sälja häftapparater eller att undervisa barn. Det är den enda måttstock som fungerar i dessa tider av snabba förändringar. Om du sätter ribban lägre kommer du att hamna på efterkälken. Komikern Steve Martin hade helt rätt när han gav rådet ’Var så bra att folk inte kan ignorera dig.'”

”Om människor du arbetar tillsammans  med och dina kunder bara gillar dig, kommer du förmodligen inte klara dig särskilt länge i dessa hårt konkurrensutsatta tider. Människor ska älska dig. Avguda dig. De ska dyrka marken du går på för att du är  så svindlande bra på det du gör. Och den enda måttstock som fungerar om du vill komma dit är mästarklass.”

”Om man vill utvecklas till mästarklass måste man börja med att höja sina förväntningar på sig själv. Bestäm dig helt enkelt för att bli först, mest, den ende och den allra bäste. Förvänta dig mer av dig själv än vad någon i din omgivning någonsin skulle förvänta sig av dig. Spela i den högsta divisionen! Flyg bara upp i den tunna luften höst där uppe. de flesta människor ställer så låga krav på sig själva. De siktar lågt – och så när de sorgligt nog just det målet. Därför kommer du nog att märka att du inte har särskilt mycket sällskap längst upp på toppen. … Det är mycket mindre konkurrens högst upp på toppen, för det är så få människor som ens tror att de har där att göra – och ännu färre som bestämmer sig för att förlägga sin karriär där.”

En fråga att upprepa för sig själv är: ”Hur skulle den person som är bäst i världen på det jag gör handla just i detta ögonblick? När jag har kommit på svaret ställer jag genast om mitt fokus och sätter igång med att göra exakt det som ger bäst resultat och störst effekt. Varje dag har jag som mål att vara bäst i världen på mitt hantverk. Och på det sättet kommer jag hela tiden allt närmare mästarklass.”

”Framgångsrika människor har framgångsrika tankemönster, och de bästa ledarna har ypperliga ledarskapsvanor. En rad studier har bekräftat att det tar omkring tiotusen timmar att verkligen bemästra något.”

”Vi har alla potential att nå mästarklass i vårt arbete. Men i allmänhet tar det omkring tiotusen timmar av fokuserat arbete och målmedveten övning på en viss färdighet för att bli bäst i världen.”

”Fokus i kombination med tid ger mästarklass.”

”Tiotusen timmar i ett normalt liv med sömn och umgänge med andra människor och andra dagliga göromål blir sammanlagt ungefär tio år…. Du måste alltså fokusera på just det arbete där du vill nå mästarklass i ungefär tio år. Det är den ganska okända formeln för verklig framgång i världsklass. Tio år av fokuserat arbete och ständig övning.” ”För att nå mästarklass krävs det tid, arbete och tålamod.”

”Ytterst har vi allesammans ensamma ansvaret för hur vi ska reagera på den omgivning vi råkar hamna i. Vi kan välja att entusiastiskt ta itu med varje situation som vi ställs inför. Eller också kan vi nöja oss med slätstrukenhet och fastna i det negativa. Och tillsammans med alla undanflykter vi hittar på tillåter vi oss också att bli distraherade av miljontals småsaker som när allt kommer omkring inge betyder något alls.”

”Idéer är i grund och botten meningslösa om man inte omsätter dem i praktiken genom ett fokuserat och konsekvent handlande. De bästa ledarna lämnar aldrig en god idé utan att göra något – som kan vara hur litet som helst – för att blåsa liv i den. Det finns massor av människor som har goda idéer. men mästarna blir mästare tack vare att de har modet och övertygelsen att handla efter dessa idéer.

”Allt som är nytt skrämmer oss och orsakar förvirring och kaos av varierande grad inom oss. Men du kan aldrig uppnå mästarklass om du inte är villig att göra något för att få saker att röra sig framåt.”