Innovation, LUT del 2

Innovation

”Innovation övertrumfar alltid upprepning av sådant som kanske fungerade förr.”

”Alla ledare utan titel utnyttjar ständigt sin tankekraft till det yttersta och finslipar sin kompetens genom att alltid fråga sig vad de kan förbättra just idag. De är fast beslutna att allt de rör vid ska bli bättre än det var när de fann det. Och att ständigt omdefiniera sig själv under tiden. Det är själva kärnan i innovation. ’Innovation’ låter väldigt besvärligt, men i själva verket handlar det bara om att ständigt göra allting mycket bättre än det var när du kom i kontakt med det. Det bästa sättet att definiera innovation och kreativitet är nog faktiskt att göra allt för att den här dagen ska bli bättre än gårdagen.”

”Fortsätt att utmana dig själv att se saker och ting som du drömmer om att se dem. Och bli verkligen den där visionären.”

”Framgångsrika karriärer och framgångsrika företag byggs upp genom evolution. Genom att i stadig takt göra långsamma förbättringar, som faktiskt inte ser så mycket ut för världen när man ser dem var för sig. Men med tiden kommer dessa små, gradvisa, evolutionära förbättringar att bli till kolossala framsteg. Små krusningar av enastående resultat varje dag blir med tiden till en flodvåg av omåttlig framgång. Om du verkligen vill ta fram din bästa förmåga till ledarskap handlar det bara om att varje dag vidta ett antal enkla åtgärder, som med tiden ackumuleras till ofattbara resultat.”

”Det mest riskabla du kan ta dig för i dagens affärsvärld är att försöka göra allt på samma sätt som du alltid har gjort. Inget är så enfaldigt som att hoppas att gamla handlingsmönster på något sätt skall leda till nya resultat.”