Styrelsekraft

Det blir arbete i helgen!

Något av det roligaste jag vet är att utbilda mig. När det gäller juridiken brukar jag hitta ett område som jag läser allt om. När jag känner att jag behärskar området hittar jag något nytt som jag kan fördjupa mig inom och hoppas ha kvar kunskaperna inom tidigare områden.

Mina nya områden är generationsskifte och bolagsrätt. Om du arbetar med företagare dyker frågor ständigt upp som har med bolagsrätt att göra.

I torsdags var jag på utbildning på Styrelseakademin. Den här utbildningen borde alla gå innan de åtar sig ett uppdrag som ledamot i en bolagsstyrelse. Verkligen bra! (Tanken var att jag skulle dela med mig av tips – men jag har en hel del arbete som väntar – så ni får tyvärr vänta.)

I går började Styrelsekraft. Styrelsekraft är finansierat av regeringen för att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser. Det jag hittills sett av projektet får mig att tro att detta är det bästa sättet att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser.

Efter två dagar med inspirerande människor (mer än hälften kvinnor) är jag beredd att dela Tove Lindgrens inställning att det är helt ok att kvotera in kvinnor i styrelser. Det finns kompetenta kvinnor som kan tillföra en dynamik i styrelserummen!

Själv anmälde jag mig till styrelsekraft för att öka min kompetens om styrelsearbete i bolag. Dels behöver jag det för att kunna tillsätta externa styrelser i mina egna bolag. Men det är även erfarenheter som kommer mina klienter till del.

Nu inser jag hur mycket en styrelse kan bidra till företagens utveckling. Fler bolag borde strukturera sitt styrelsearbete. Framförallt är det en säkerhet om ägaren som ofta är både VD och utgör styrelsen, skulle bli förhindrad att arbeta i företaget. Då kan en extern styrelse vara räddningen!