Påverkar ett äktenskap pensionen?

Många av mina klienter har gift sig efter att ha varit på en sambokonsultation. För en tid sedan fick jag höra att pensionen sjunkit efter ett bröllop. Det är en aspekt som vi tidigare inte tagit med i vår rådgivning. Jag har bett biträdande jurist, Emma Hallberg, förklara situationen.

Det kan bli så att pensionen sjunker om man gifter sig. Pensionen är nämligen högre för ogifta än för gifta. Störst blir effekten för personer födda efter 1937 med låg pension, så kallad garantipension.

Den som har pension helt eller delvis från det gamla folkpensions- och ATP-systemet, det som numera kallas tillläggspension och den som har garantipension kan få sänkt pension vid ingående av äktenskap. Sänkningen är max omkring 800 kronor i månaden, och från den summan kan vissa avräkningar ske i enskilda fall. Exempelvis om det gifta paret av någon anledning inte lever tillsammans, kan båda få pension som om de vore ogifta. Så kan vara fallet om den ena maken bor på ett äldreboende.

Anledningen till att man sänker pensionen är att det anses billigare att vara två än att vara ensamstående. Framförallt blir boendekostnaden lägre om man delar den på två.

Det finns också sambor som betraktas som gifta i Försäkringskassans ögon, och därmed får sänkt pension när de flyttar ihop. Det gäller par som tidigare har varit gifta med varandra och/eller som har eller har haft gemensamma barn. Det är alltså ingen lösning att skilja sig och sedan ändå bo tillsammans.

Det är inte bara den enas pension som minskar om ett par gifter sig. Båda är ju gifta, och bådas pension minskar.

Det finns två regelverk för att räkna ut vad som händer när en pensionär gifter sig. Ett gäller dem som är födda 1938 eller senare. Är man född före 1954 har man pension från både det gamla och det nya systemet. Pensionen från det gamla ATP- och folkpensionssystemet kallas nu ”tilläggspension”. Pensionen från det nya systemet kallas ”inkomstpension” och ”premiepension”.

Pensionärer som är födda 1937 eller tidigare får ingen del av sin pension från det nya systemet, utan har endast tilläggspension. Båda åldersgrupperna kan få garantipension, men även för den gäller olika regler.
Det är bara garantipensionen och den del av tilläggspensionen som motsvarar den gamla folkpensionen som påverkas om du gifter dig.

De delar av pensionen som kommer från det nya systemet, inkomstpensionen och premiepensionen, påverkas inte alls av att man gifter sig. Det beror på att den pensionen är beräknad på vad man har tjänat in och betalat in till själv under sitt arbetsliv. Den påverkas alltså inte av hur man lever nu.

Källor:

PROpensionären nr 2 -09

http://www.dn.se/ekonomi/aktenskap-kan-vara-pensionsfalla