Att hjälpa

20120927-055230.jpg
Den senaste tiden har bloggen hamnat i skymundan för allt annat som händer. Ändå fortsätter den att skapa massor av ovanliga situationer.

För en tid sedan blev jag kontaktad av en journalist som skrivit en artikel för JUSEKtidningen. När artikeln kom mailade jag ut den till mina kollegor.

Den väckte starka känslor. Vi har en sluten grupp på Facebook i företaget. Eftersom vi sällan är samlade allihop i Hammenhög påminner diskussionerna där om de vi annars skulle haft runt fikabordet.

Nu handlade det om hur utomstående tolkar vår vilja att hjälpa andra? Hur ser vi på varandra?

Jag ska inte föregå artikeln, men diskussionerna var viktiga och mejslade ut vad vi står för.

Vi är ett ovanligt företag på många olika sätt. Ibland blir jag så trött på mig själv som inte bara kan glida med och göra som alla andra.

Att bryta ny mark är tufft- särskilt i en konservativ bransch. Men jag är övertygad om att CSR arbete blir allt viktigare i framtiden. Svårigheten är att få omgivningen att förstå att CSR kan gå hand i hand med kvalitet.

Waleed och Bussarin har börjat komma igång i företaget. De har båda ett enormt engagemang. Här ligger vår utmaning i att hitta arbetsuppgifter där språket inte är en begränsning. Så småningom hoppas vi snarare språket ska bli en tillgång. Hur många advokatbyråer har tillgång till personer som talar arabiska och thailändska?

Målet är att de flesta som ringer hit ska kunna göra sig förstådda på sitt eget språk. Den som svarar hos oss ska kunna koppla samtalet till Waleed om klienten talar arabiska. Waleed ska kunna ta reda på vad det handlar om och hjälpa till att boka ett möte hos rätt jurist. I väntan på att Waleed har en egen tolkompetens bokar vi en tolk till klientmötet. Waleed kan ändå vara klientens kontaktperson om något behöver framföras mellan klientmötena.

Sedan årsskiftet har språket varit i fokus vid rekryteringarna. Till årsskiftet kommer vi kunna förstå följande språk förutom svenska och engelska: danska, nederländska, tyska, franska, spanska, thailändska och arabiska.

Vår vilja att hjälpa kan lätt misstolkas av utomstående. Vi ser varje individ som en utvecklingsbar resurs som tillför företaget något. Det är nummer ett! Hjälpa är tillsammans med miljö och kvalitet våra ledord. De skall vara vägledande i alla beslut vi tar. Men när någon börjar i företaget är det i första hand för att personen kan tillföra något som vi behöver.

Det som skiljer oss från andra företag är att vi inte sorterar bort en person som stått utanför arbetsmarknaden länge. Den ansökan behandlas på samma sätt som den som kommer från en annan tjänst.

Vi är medvetna om att det är mer riskfyllt att anställa någon som varit långtidssjukskriven och att introduktionen tar längre tid. Därför förhandlar vi med samhället. Kanske behövs det försäkringar som gör att individens sjukfrånvaro inte kostar företaget något i sjuklön. (Frånvaron kostar ändå i form av omplanering etc.) Kanske behövs det praktiktid för att se om arbetsuppgifterna passar.

Många skakar på huvudet när de hör hur jag rekryterar. Jag har lärt mig mycket under åren som gått. Flera personer har gått vidare till andra arbete – det är viktigt att allt stämmer.

Vi tror på individens möjligheter att utvecklas. Kvalitet och miljö är våra andra ledord. Det innebär att även en individ med stöd från arbetsmarknaden behöver prestera med kvalitet. Vi har ansvar för verksamheten och att våra prestationer håller topp kvalitet. Genom samhällets stöd kan det få ta lite längre tid att nå den bästa kvaliteten.

I miljö inkluderar vi arbetsmiljö. Det innebär att vi ska ha roligt, att vi ska tycka om varandra. Det gör vi och gårdagens diskussioner har en gång för alla visat att hos oss gör vi inte någon skillnad. Oavsett om du har något stöd från samhället eller inte och oavsett vilka arbetsuppgifter du har är du en del av gemenskapen. Hos oss får det aldrig finnas någon känsla av A- eller B-lag. Alla uppgifter är lika viktiga – men för att juristerna ska kunna ha fokus på de arbetsuppgifter som ger intäkter behöver de bra service.