Brytdag vid äktenskapsskillnad

Det viktigaste jag lärde mig på tingsrätten var att ständigt kontrollera minnet. Man kan aldrig helt lita på att man minns rätt.

Kvällen är sen och jag går igenom inlagor från en motpart. En av makarna har gett in ansökan om stämning och yrkat att tingsrätten skall döma till äktenskapsskillnad. Av domen framgår från vilken datum betänketiden börjar löpa.

Av motpartens handlingar framgår att samtliga uppgifter om räntor och tillgodohavanden utgår från den datum när betänketiden börjar löpa.

Jag letar febrilt i lagboken efter definitionen. Så minns jag att jag skrivit om det på bloggen, men dumt nog har jag inte angett det i rubriken.

Äktenskapsbalken 9 kap 2 § ”Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes”.

Här hittar du blogginlägget.