Ensam dödsbodelägare (Vidare steg del 20)

Sedan 1988 består många dödsbon endast av en dödsbodelägare, den efterlevande makan. Om det bara finns en dödsbodelägare används den registrerade bouppteckningen som en legitimationshandling för att avsluta dödsboets tillgångar och föra över behållningen till den ende dödsbodelägaren. Om egendomen inte förs över anser man att dödsboet finns kvar som en juridisk person som ska lämna inkomstdeklarationer varje år.