Advokatsamfundet 125 år

20121108-100201.jpg
Mer än 500 advokater har samlats i Stockholm för att delta i advokatdagarna. Generalsekreteraren inleder med ett anförande om Advokatsamfundets utveckling.

Hon berättar att det idag finns 5 200 advokater. Av dessa är 25% kvinnor medan 60 % av de biträdande juristerna är kvinnor. 18% av de biträdande juristerna har en förälder med utländsk bakgrund.

De senaste åren har det införts utbildning och krav på advokatexamen för att bli medlem i Advokatsamfundet. Det har lett till att antalet anmälningar till disciplinnämnden minskat.

Anne Ramberg betonar vikten av att vi håller fast vid våra kärnvärden.

I Sverige är vi 0,49 advokater per 1000 invånare.

Vi advokater har en viktig roll när det gäller att värna rättsstaten.