Geir Lippestads föredrag på #Advokatdagarna

20121109-072224.jpg
Det finns föredrag som berör på ett sådant sätt att de alltid kommer att finnas kvar. Advokat Geir Lippestads föredrag var ett sådant!

Under rättegången mot Breivik frågade många hur någon kunde åta sig ett sådant uppdrag. Jag önskar att jag hade haft Geirs kloka svar. Hans hustru hade uppmanat honom att åta sig uppdraget. Som sjuksköterska skulle hon ha behandlat en skadad oavsett vilka gärningar den skadade begått. Var det någon skillnad mellan rätten till vård och rätten till försvarare?

Tiden är knapp – nu måste jag upp. De närmaste dagarna återkommer jag med fler referat från föredraget.