#Advokatdagarna – att vara försvarare (del2)

Advokat Geir Lippestads föredrag fortsätter att beröra.

När han fått förfrågan om han kunde åta sig att försvara Breivik gav han sig ut på en tankepromenad. Han hittade många argument mot att åta sig uppdraget. Obehaget för honom själv och familjens säkerhet var ett argument. Men så funderade han på varför han valde att läsa juridik.

Rättssäkerhet innebär att alla har rätt till en försvarare.

”Om jag tror på rättssäkerhet så måste jag säga ja. Jag gör bara ett jobb.”