Seminarium om reglerna i ÄktB 12:2 på #Advokatdagarna

20121109-110300.jpg
Det ”säkraste” sättet att gynna den ense barn är att teckna försäkringar förklarar advokat Theddo Rother-Schirren.

När den efterlevande maken åberopar ÄktB 12:2 är det vanligt att särkullbarnen hävdar dold samäganderätt.

Råd till den som går in i ny relation och vill säkra sina barns arv
– behåll äganderätten/dela på inköp av kapitalvaror och investeringar och dokumentera det
– investera inte i renovering av andra makens egendom
– se till att ägandet i fastigheter, bostadsrätter och fritidshus motsvarar den faktiskt gjorda kapitalinsatsen
– dela på lånen bara om det motsvarar ägandeförhållandet.