Förändringar

Alla organisationer förändras – men i år har det hänt extremt mycket hos oss.

I går fick Caroline och Ida veta att de fått sina efterlängtade tingsnotarieplatser. Caroline börjar i Kristianstad redan den 10 december. Ida i Ystad den 1 januari. På tisdag börjar Li – direkt hemkommen från FN-praktik på Jamaica.

Vi deltar i Sparbanken Syds Tillväxtskola. En viktig del i projektet har varit ett ettårigt ledarskapsprogram. Där fick vi bl a ta del av förändringshjulet.

Det räcker inte att bestämma sig för en förändring. Det är en process som behöver tid att sätta sig. Förändringen ska implementeras.

Under tiden i Tillväxtskolan har vi ifrågasatt alla våra rutiner. Vi har växlat upp den administrativa organisationen från att det tidigare var en person som hade koll på allt till att det idag är fem personer (flera på deltid med möjlighet att i framtiden öka sin arbetstid).

I somras lärde vi oss hur sårbar organisationen är om endast en person klarar uppgiften. Nu bygger vi ett system där andra än jag kan gå in och ersätta vid ledigheten.

Det tar tid att bygga en organisation och nya rutiner. Det tar tid att delegera. När man är mitt i känns det ofta helt meningslöst. Allt tar längre tid – till vilken nytta då?

Men ikväll tittade jag tillbaka på hösten och kunde se hur mycket vi trots allt lyckats förändra till det positiva.

Det känns tråkigt att Ida och Caroline lämnar oss, men jag försöker se det positivt – att de bara är ute på vidareutbildning. Att de kommer tillbaka ännu klokare och mer erfarna!