Styrelsekraft

20130304-163737.jpg
Tankeskärpan är verkligen långt ifrån mitt normalläge – men jag är på plats i Lund när vi diskuterar moral och etik i styrelserummet.

Etik är tankar om ont och gott medan moral är vad vi gör, hur vår etik kommer till uttryck.

Etiken är mycket bredare än juridiken.

Det är viktigt att de etiska diskussionerna hålls levande!