Framtidsplanering

20130819-054334.jpg
Ibland har jag så stort motstånd mot att sätta mig med vissa ärenden. I helgen funderade jag på om jag skulle kunnat identifiera de ”jobbiga” ärendena från början så att jag inte åtog mig dem.

En advokat får inte avsäga sig ett uppdrag utan giltigt skäl. Däremot kan advokaten från början tacka nej till uppdraget.

Genom egna erfarenheter har jag insett hur mycket energi konflikter tar. Det finns inga pengar i världen som är värda att offra år av osämja på.

Många klienter har vittnat om den lättnad de känner när konflikten får ett slut.

Jag vill hjälpa människor lösa sina konflikter. I framtiden vill jag bara kämpa för det som känns rätt i magen för mig. Och det är inte att kämpa för pengar eller saker.

Sedan några år tillbaka kan man boka 45 minuters juridisk konsultation. Skulle man kunna utveckla den här tjänsten och döpa om den till ”Juridisk vägledning” för att betona att jag vill hjälpa människor hitta lösningar och inte driva konflikter.

Ofta kan vi tillsammans hitta lösningar på problemet. En bakgrund och handlingsplan sammanställs i ett pm under mötet. Ibland behöver klienten hjälp med att upprätta handlingar (såsom testamente, umgängesavtal, bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord etc.) Här skulle vi kunna ha en ”prislista” för de vanliga ärenden.

Om vi kom fram till att klienten behövde ett juridiskt ombud skulle jag boka in en tid hos en erfaren kollega som var villig att driva tvisten. Själv skulle jag vara restriktiv med vilka tvister jag åtog mig att driva. Då skulle jag kunna ha mer fokus i varje ärende.

I veckan ska jag skriva brev till domstolarna. Fortsättningsvis kommer jag endast åta mig förordnande som boutredningsman och målsägandebiträde. Här är det för det mesta inte pengarna som styr klienten.

Jag vill jobba lösningsfokuserat för att hjälpa klienter där jag kan göra skillnad.

Jag vill måla akvarell – jag har aldrig haft tålamod att måla olja.

20130819-060407.jpg