Äntligen!

Härligt! Då är bloggen uppe igen. Det behövdes några uppdateringar som krävde att den stängdes ner.

Hade aldrig trott att jag skulle sakna den så!

Det finns så många tankar jag vill dela med mig av – men nu ska jag verkligen komma ut och springa. Joggingkläderna åkte på direkt jag kom upp – men så skulle jag bara… och tiden gick … inbokade telefonmöte… och plötsligt hade större delen av dagen gått.

Dagarna i Stockholm har gjort att jag ännu inte är igenom alla telefonmeddelanden och e-post. Är det verkligen så här jag vill ha livet?

Nej, så från och med nu – och på obestämd tid – kommer jag inte åta mig några nya tvister. Från nu ska jag jobba mer lösningsfokuserat med juridisk vägledning. Boutredningar kommer jag fortsätta med. Eftersom jag tycker det är kul att komma till domstolen ibland kommer jag även fortsättningsvis åta mig uppdrag som målsägandebiträde. Min målsättning är att jag här främst skall arbeta med nätrelaterad brottslighet och sexualbrott.

Hemsidan är uppdaterad med min nya tjänst ”Juridisk vägledning”. Klienter har efterlyst en tydligare prissättning. I december 2013 kommer vi att göra en utvärdering.

Synpunkter mottages tacksamt på min nya prissättning!