Varför ska man ha advokat?

20131009-052056.jpg
Du tror du är stark och att du kan spara pengar. Det är väl klart att du ska kunna lösa det själv. Det är dyrt att anlita advokat – bättre att avstå från en del och få ett slut på tvisten.

Argumenten för att inte anlita advokat är många – och jag ska erkänna att jag själv tänkte likadant när jag ville skiljas för mer än fem år sedan.

Jag visste att det är klokast att klara av bodelningen så snart som möjligt. Egentligen ville jag att vi skulle konsultera ombud för att det inte skulle bli tvist. Nu blev det inte så utan vi löste det själv. Det var fel beslut! Ni vet det där med sexor och nior. Efteråt ansåg båda att vi gjort stora eftergifter – allt förstora.

Barnen lyckades vi också enas om – och vi har sparat mycket pengar genom att vi klarade det själv. Ändå har vårt pris varit högt – alltför högt.

Konflikterna om småsaker, de hårda orden, gliringarna, känslan av att den andre pratar illa om det du gör inför gemensamma bekanta, inför barnen har fortsatt år efter år. I efterhand önskar jag att jag hade haft en advokat vid min sida. Inte för att förklara juridiken – utan för att företräda mig, för att vara min sköld, för att hjälpa mig ge svaren för att jag inte själv skulle dras med till den andres nivå.

När det handlar om dina egna konflikter är du inte längre så klok, då saknar du distansen – det är lätt att ryckas med.

Flera års konflikt gör dig känslig. Plötsligt blir varje sms en triggar och du reagerar inte längre på ordens betydelse utan på den känsla sms:et förmedlar i dig. Händelser och kränkningar långt bak i tiden väcks till minnen och din kropp reagerar instinktivt.

Många klienter har vittnat om hur konflikterna till slut färgar hela deras liv. Det är inte ovanligt att du blir sjuk.

Du tassar på tå. Beredd att gå till anfall. Lika tilltufsad som en maskros en regnig höstdag.

Mitt på slagfältet står de hjälplösa barnen som mänskliga sköldar och försöker medla på sitt sätt.

I allt detta blir advokaten så mycket mer än någon som kan lagen. Två kloka advokater kan lyssna och tillsammans hitta lösningar.

Framför allt har advokaten en lojalitetsplikt. Det är en skillnad mellan advokater och jurister som inte är advokater. Men mer om det en annan gång.

20131009-053834.jpg