Våga välja väg

20131011-070221.jpg
Det är alltid lika spännande att läsa intervjuer med sig själv. Ofta ger de mig nya insikter om vad jag förmedlar. Därför leder de mig ofta till en kursändring.

Som nu!

Sedan en tid har vi inte åtagit oss några nya ärenden. Vi behöver tid att komma ifatt.

Ändå fortsätter klienter höra av sig. Det har fått mig att inse att genom att våga säga nej finns det utrymme att säga ja till det jag verkligen vill göra.

Under många år har jag funderat på hur internet ska kunna bli ett bra stöd för juridiken.

Åren med biträdande jurister gav mig erfarenheter i kubik som jag inte skulle vilja vara utan. Nu är det dags att bara säga ja till de riktigt enkla ärendena för att istället ha fokus på effektiva arbetsrutiner.

Mallarna ska genomarbetas in i minsta detalj. Hemsida och blogg ska uppdateras med mallar, lathundar och instruktioner. Det är ett gigantisk jobb jag har framför mig.

Men jag tror på det här! Nu behöver jag mod att säga nej tack så att arbetsbördan minskar och vi får utrymme att utveckla det nya. Det tar tid att gräva nya kanaler.

20131011-071149.jpg