Förolämpning

BrB 5:3

”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 § eller 2 § för förolämpning till böter.”

Det kan finnas anledning att tänka sig för även när man är förbannad.

Att spotta bedöms oftast som ett ofredande (BrB 4:7)