Förtal

BrB 5 kap 1 § lyder:

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal.

Vad innebär det? Jo, att det som vi i vardagligt tal benämner skvaller eller skitsnack kan vara en brottslig handling. Åklagaren ägnar sig inte åt att väcka åtal för förtal – men målsäganden (den som utsatts för brottet) kan väcka åtal.

Tidigare har problemet ofta varit att bevisa utpekandet. Men med sociala medier är det mycket enklare. Vi börjar också se en del rättsfall inom området.

Att sprida uppgifter på nätet kan också göra att brottet skall bedömas som grovt då internet gör att spridningens omfattning inte begränsas.

Straffet för grovt förtal är böter eller fängelse i upp till två år.