Att tänka i bilder

20140129-062928.jpg
I söndags såg jag ett tv-program som handlade om att förändra sina tankemönster. Efter sju veckor kunde de påvisa förändrad aktivitet i hjärnan och huvudpersonen upplevde sig vara mindre stressad.

Vad gjorde han?
1. Lärde sig meditera och avsatte 20 minuter per dag
2. Tränade på att hitta leende ansikte bland flera sura/arga. Dvs tränade på att leta efter det vackra i tillvaron.

I många år har jag använt kameran på samma sätt. Jag har letat det vackra i naturen och sedan gått tillbaka i bilderna för att tränga bort det negativa.

Just bilden med snigeln har blivit speciell för mig. Vilket mod att klättra upp på det bräckliga grässtrået.

20140129-063825.jpg